Ägg är klimatsmart

Maten står för omkring 25 procent av Sveriges utsläpp av klimatgaser räknat från jord till bord. Jämfört med andra animaliska livsmedel har ägg liten påverkan på klimatet, långt under den som produktion av gris- respektive nötkött ger.
Läs mer om äggets miljöpåverkan här (källa Svenska Ägg).