Märkning

Viktklasser

När kvalitetskontroll och genomlysning är klar sorteras äggen efter storlek. Märkningen av äggets storlek anges på den vita klisteretiketten som sitter på förpackningen.

XL = mer än 73 g (mycket stora)
L = 63–73 g (stora)
M = 53–63 g (medelstora)
S = 43–53 g (små)

Ägg som väger mer eller mindre än ovan kommer aldrig ut till butikerna. Istället skickas de äggen till industrier som till exempel torkar och använder dem till kakmixer och annan matlagning.

Märkning på ägget

Det finns en EU-regel som säger att alla ägg som säljs ska märkas så att det går att se vilket produktionssystem och vilket land ägget kommer ifrån. Sifferkoden gör det även möjligt att spåra vem som har producerat ägget.

Svenskt ägg med märkning och Rosa check

Den rosa checken

Förutom koden som anger produktionsmetod, ursprungsland, stall och äggproducent, kan ägget också vara märkt med en rosa check. Ägg med rosa check är certifierat i enlighet med svensk äggkvalitet.

Den rosa checken garanterar att hanteringen uppfyller världens hårdaste krav inom djurvälfärd, livsmedelssäkerhet, smittskydd och produktkvalitet.

Läs mer om Certifierad svensk äggkvalitet.

Produktionsmetod

Den första siffran på ägget redovisar produktionsmetod. Efterföljande bokstavskombination presenterar vilket land äggen kommer från – till exempel SE för Sverige och FI för Finland.

0 = ekologisk produktion
Ägg från frigående höns med möjlighet till utevistelse när vädret tillåter. Hönorna fodras med ekologiskt odlat foder. Alla hönor har tillgång till värpreden, sittpinnar och sandbad.

1 = frigående utomhus
Ägg från höns som går fritt i stora stallar med möjlighet att vistas utomhus året runt. Alla hönor har tillgång till värpreden, sittpinnar och sandbad.

2 = frigående inomhus
Ägg från höns som går fritt i stora stallar. Alla hönor har tillgång till värpreden, sittpinnar och sandbad.

3 = Inredd bur
Ägg från höns i inredda burar med värprede, sittpinne och sandbad.

Här hittar du mer information kring de olika produktionsformerna.