Foodservice

Även när det är fullt runt borden ska det vara enkelt att laga mat
med ägg. På den här sidan samlar vi allt som rör storkök, storhushåll,
restauranger och caféer.

Du som jobbar i kök professionellt kommer sannolikt i kontakt
med världens mest mångsidiga råvara varje dag. För att underlätta
din yrkesvardag erbjuder vi därför ett stort och varierat utbud av ägg
från alla produktionsformer. Välkommen in!

Foodservice

Även när det är fullt runt borden ska det vara enkelt att laga mat med ägg. På den här sidan samlar vi allt som rör storkök, storhushåll, restauranger och caféer.

Du som jobbar i kök professionellt kommer sannolikt i kontakt med världens mest mångsidiga råvara varje dag. För att underlätta din yrkesvardag erbjuder vi därför ett stort och varierat utbud av ägg från alla produktionsformer. Välkommen in!

Våra ägg är certifierade av Svenska Ägg

I fortsättningen kommer alla våra ägg att vara märkta med en rosa check. Den rosa checken står för Certifierad svensk äggkvalitet och garanterar att hanteringen av våra ägg uppfyller världens hårdaste krav inom djurvälfärd, livsmedelssäkerhet, smittskydd och produktkvalitet.

Bakom certifieringen står Svenska Ägg. Certifieringen omfattar alla led i produktionen och innebär att du kan spåra äggen genom hela kedjan. Från packeri till producent, uppfödare och hela vägen tillbaka till kläckeri och avel. Eftersom varje led i produktionen måste säkerställa att föregående led är certifierat, får hela värdekedjan en grundlig och omsorgsfull kvalitetssäkring.

Läs mer om certifieringen på Svenska Äggs hemsida

Våra ägg är certifierade av Svenska Ägg

I fortsättningen kommer alla våra ägg att vara märkta med en rosa check. Den rosa checken står för Certifierad svensk äggkvalitet och garanterar att hanteringen av våra ägg uppfyller världens hårdaste krav inom djurvälfärd, livsmedelssäkerhet, smittskydd och produktkvalitet.

Bakom certifieringen står Svenska Ägg. Certifieringen omfattar alla led i produktionen och innebär att du kan spåra äggen genom hela kedjan. Från packeri till producent, uppfödare och hela vägen tillbaka till kläckeri och avel. Eftersom varje led i produktionen måste säkerställa att föregående led är certifierat, får hela värdekedjan en grundlig och omsorgsfull kvalitetssäkring.

Läs mer om certifieringen på Svenska Äggs hemsida

Knäckt&klart – ägg i flytande form

Ibland kan arbetsmiljön i restaurangens hjärta bli hektisk. I våra
ekologiska flytande ägg har du en smart produkt som sparar både
tid och pengar. Förutom att du slipper separera äggen minskar
Knäckt&klart även onödigt svinn.

I Knäckt&klart-serien kan du välja mellan hela ägg, separerad
äggula och och separerad äggvita. Alla produkter är pastöriserade,
helt utan konserveringsmedel och gjorda på ägg från svenska gårdar.

Se hela Knäckt&klart-serien här.

Knäckt&klart – ägg i flytande form

Ibland kan arbetsmiljön i restaurangens hjärta bli hektisk. I våra ekologiska flytande ägg har du en smart produkt som sparar både tid och pengar. Förutom att du slipper separera äggen minskar Knäckt&klart även onödigt svinn.

I Knäckt&klart-serien kan du välja mellan hela ägg, separerad äggula och och separerad äggvita. Alla produkter är pastöriserade, helt utan konserveringsmedel och gjorda på ägg från svenska gårdar.

Se hela Knäckt&klart-serien här.

Mat med miljö och klimat i omtanke

Ägg är ett klimatsmart och miljövänligt val i köket. Jämfört med många andra animaliska livsmedel gör äggen mycket litet avtryck i vår omvärld.

Ett kilo ägg bidrar sammanlagt med klimatgaser motsvarande 1,6 kilo koldioxid. Som en liten jämförelse är den siffran för griskött 4,3 kilo.
Äggens förhållandevis små negativa miljöeffekter beror bland annat på
låg energiåtgång och liten mängd bekämpningsmedel i produktionen.
Bidraget till försurning och övergödning är också mycket lågt i förhållande
till andra livsmedel.

Läs mer om äggets klimatpåverkan här.

Mat med miljö och klimat i omtanke

Ägg är ett klimatsmart och miljövänligt val i köket. Jämfört med många andra animaliska livsmedel gör äggen mycket litet avtryck i vår omvärld.

Ett kilo ägg bidrar sammanlagt med klimatgaser motsvarande 1,6 kilo koldioxid. Som en liten jämförelse är den siffran för griskött 4,3 kilo. Äggens förhållandevis små negativa miljöeffekter beror bland annat på låg energiåtgång och liten mängd bekämpningsmedel i produktionen. Bidraget till försurning och övergödning är också mycket lågt i förhållande till andra livsmedel.

Läs mer om äggets klimatpåverkan här.