CORONAVIRUSET-SÅ AGERAR STJÄRNÄGG

Vi följer de riktlinjer och råd som de nationella myndigheterna ger och vår ambition är att ge samma goda service som normalt, men vi anpassar naturligtvis våra kontakter efter situationen.

Vi följer de riktlinjer och råd som de nationella myndigheterna ger. Utöver detta vidtar även följande åtgärder:

– Vi skyddar oss själva och andra genom att vara extra noga med hygien etc.

– Vi stannar hemma vid minsta symptom på sjukdom.

– Vi minimerar antalet fysiska möten och ersätter med digitala när det är möjligt.

– Vi inför extra restriktioner för besökare och externa samarbetspartners.

– Vi ställer samma krav på våra logistikpartners som på vår egen organisation, detta utifrån detaljerade instruktioner.

Vår ambition är att ge samma goda service som normalt, men vi anpassar naturligtvis våra kontakter efter situationen.

För närvarande fungerar alla leveranser till och från våra packerier som planerat. Vår äggtillgång och kapacitet är för tillfället god. Dock hanterar vi just nu ett höjt orderflöde pga. den försäljningsökning som skett under de senaste dagarna i butik. Stjärnägg följer utveckling och rekommendationer kopplat till coronaviruset och vidtar nödvändiga åtgärder. Tillsammans med våra logistikpartners arbetar vi för att minska risken för störningar i leveranskedjan.

För frågor kontakta oss på info@stjarnagg.se, 013-23 91 00

NYHETER

2021-01-25
Frågor och svar - Fågelinfluensa

Frågor och svar - Fågelinfluensa

BAKGRUND FÅGELINFLUENSA

Efter att spridningen av fågelinfluensa bland vilda fåglar, bland annat i Tyskland, Nederländerna, Belgien och Danmark ökat under hösten, beslutade Jordbruksverket därför att från och med 6 november 2020 höja upp skyddsnivån till 2 i hela Sverige, vilket innebär att alla fjäderfän, inklusive hobbyhöns, ska hållas inomhus tillsvidare.

Under dessa restriktioner får äggen från utehöns, trots tillfällig innevistelse för hönorna, fortsätta att marknadsföras som ”ägg från utehöns”, dock högst under 16 veckor, enligt EU-förordning nr 589/2008. Detta innebär att utehönsen får hållas inomhus fram till som längst 26 februari 2021, och säljas som ägg från utehöns. De värphöns som har hållits inne i mer än 16 veckor måste därefter säljas som ägg från frigående hönor inomhus.

Hönor som sätts in efter 6 november får hållas inomhus 16 veckor efter det att de är 20 veckor gamla. Under den perioden får äggen säljas som frigående utomhus.

2020-01-18
STJÄRNÄGG SLÄPPER UT FLER HÖNOR!

STJÄRNÄGG SLÄPPER UT FLER HÖNOR!

Intresset för ägg från hönor frigående utomhus har i snabb takt ökat de senaste åren. I flertalet konsumentundersökningar som gjorts, ser man tydligt att en allt viktigare beslutsfaktor vid inköp av ägg, är just hur hönornas levnadsförhållande ser ut.  Idag har Stjärnägg närmare 170 000 utehöns och det blir fler och fler för varje dag eftersom intresset för produktionsformen bara växer och växer.