Hållbarhet

EN DRIVANDE KRAFT I DEN HÅLLBARA OMSTÄLLNINGEN

STJÄRNÄGG: EN DRIVANDE KRAFT I DEN HÅLLBARA OMSTÄLLNINGEN INOM ÄGGNÄRINGEN

Vi är väldigt glada att presentera Stjärnäggs nya hållbarhetsstrategi! Vi befinner oss i en tid med stora utmaningar för planet och människor. Den globala livsmedelssektorn lämnar idag ett stort avtryck, men har därför också stora möjligheter till att utgöra en viktig skillnad för framtiden. Näringslivet är en central del i att skapa de lösningar som behövs för att möta de här utmaningarna på ett hållbart sätt, nu och för kommande generationer. Stjärnägg vill vara en drivande kraft för den hållbara omställningen och äggnäringen. En positiv kraft i svensk livsmedelsproduktion.

Stjärnäggs olika packerier och producentgårdar har länge arbetat med att öka hållbarheten i vår produktion. Det som är nytt med den här hållbarhetsstrategin är att hela Stjärnäggsgruppen har tagit ett samlat strategiskt grepp om hur vi tillsammans kan arbeta strategiskt och operativt med hållbarhet. Under ett års tid har vi vidareutbildat oss inom hållbarhet, tagit fram en klimatberäkning och påverkansanalys i värdekedjan och varit i dialog med våra intressenter. Utifrån detta har vi arbetat fram en ny strategisk riktning för Stjärnäggsgruppen. Arbetet har varit lärorikt och inspirerande och vi är glada att nu ta nya steg på vår hållbarhetsresa!

Vi hoppas att strategin ska inspirera och stötta Stjärnäggs leverantörer, medarbetare och kunder, samt andra intressenter i både det strategiska och operativa arbetet. Strategin är också vårt sätt att säga att vi tror på att samverkan är vägen fram. Tillsammans inom livsmedelssektorn behöver vi finna lösningar och möta de utmaningar och möjligheter som finns.

Håkan Burlin, VD Stjärnägg

Stjärnägg och FN:s globala mål för hållbar utveckling

De globala målen antogs 25 september 2015 av FN:s medlemsländer. Enligt FN så har näringslivet en central roll i att realisera de här målen, både nationellt och globalt. “Vi är den första generationen som kan utrota fattigdomen, och den sista som kan bekämpa klimatförändringarna” sade FN:s tidigare generalsekreterare Ban Ki-moon.

“Vi är den första generationen som kan utrota fattigdomen,och den sista som kan bekämpa klimatförändringarna”
FN:s tidigare generalsekreterare Ban Ki-moon.

Vi har dels använt de globala målen i vår påverkansanalys, dels applicerat de i vårt strategiska och operativa hållbarhetsarbete.

På en övergripande nivå samverkar alla mål och bidrar till varandra och är lika viktiga. På en strategisk och operativ nivå för Stjärnägg ser vi att det är främst åtta målområden där vi har  utmaningar och därmed också möjlighet till att göra förändringar och bidra direkt med en positiv påverkan. De målen samverkar också med de områden från ramverket “De planetära gränserna” som vi behöver arbeta med.

Kopplat till varje av de globala målen har vi också satt mål för Stjärnäggs verksamhet. De hittar ni sedan när vi presenterar våra fokusområden.

       

BETYDELSEN AV LOKALA LEVERANTÖRSKEDJOR

Genom Stjärnäggs affärsmodell med packerier i jordbruksbygderna där äggproduktionen sker, och med korta leveranser till kunder i närområdet, säkerställs en effektiv och hållbar leverantörskedja. Utöver detta säkerställer Stjärnägg i än högre grad en motståndskraftig infrastruktur genom sin strategi med inköp från flera parallella leverantörer.

 

NÄRA PRODUCENTEN

Nyttor: Riskspridning - Smittskydd - Kvalitet

 

Utvalda producenter

Högt ställda krav på djurvälfärd, livsmedelssäkerhet och produktkvalitet.

92 producenter, verksamma i stora lantbruksområden. Flera med egen foderproduktion och uppfödning.

 

 

Smittskydd
Stor geografiskrisk spridning och effektivavgränsning.

 

Korta transporter
Våra producenter levererar till närliggande packerier.

 

 

Effektiva packerier
Logistik, innovation, teknik, driftsäkerhet, etc.

 

NÄRA KUNDEN

Nyttor: Hållbarhet - Känt ursprung

 

 

Regionala Packerier
Vår närvaro ger en personlig relation och hög servicegrad.

 

Kundanpassat sortiment
Lokala produkter, nationell märkesvara och EMV.

 

Leveranssäkerhet
Flexibla leveranser direkt till butik eller lagercentral från närmaste packeri skapar ett effektivt flöde.

 

Affärsmässig partner
Med shopperinsikter och förståelse för butikens behov driver och utvecklar vi kategorin.

STRATEGISKA FOKUSOMRÅDEN OCH MÅL

Utifrån den intressentanalys och påverkansanalys som gjorts har vi tagit fram fem strategiska fokusområden med tillhörande mål och handlingsplaner.

Vi har också integrerat hållbarhetsstrategin i vår affärsstrategi och skapat en hållbar affärsstrategi för att långsiktigt kunna arbeta framgångsrikt med hållbarhet och hållbar affärsutveckling i Stjärnägg.

 

AFFÄRSIDÈ

Stjärnägg är svenska äggentreprenörer i samverkan som driver äggkategorin med ett hållbart och innovativt fokus. Med närhet till producent, kund och konsument skapar vi medvärden i alla led

VISION

#365 Ägg - Hälsosamma ägg i en hållbar värld.
Sprunget ur svenskt lantbruk och generationer av entreprenörskap driver vi framtidens äggkonsumtion

MISSION

Med våra lokala äggmästare i samverkan, bidrar vi till att utveckla svenskt lantbruk och ett långsiktigt hållbart samhälle. Med handplockade producenter, effektiva familjepackerier säkerställer vi att du får tillgång till världens bästa livsmedel.

SUPPLYSTRATEGI

Med närhet till producent, kund och konsument säkerställer vi den mest hållbara leveranskedjan för ägg.

I vår ambition att vara en drivande kraft i den hållbara omställningen fokuserar Stjärnägg främst på följande områden.


    

Klicka på knapparna här för att läsa mer om respektive fokusområde

 

Ladda ner hela vår hållbarhetsstrategi som pdf här