Frågor och svar - Fågelinfluensa

Efter att spridningen av fågelinfluensa bland vilda fåglar, bland annat i Tyskland, Nederländerna, Belgien och Danmark ökat under hösten, beslutade Jordbruksverket därför att från och med 6 november 2020 höja upp skyddsnivån till 2 i hela Sverige, vilket innebär att alla fjäderfän, inklusive hobbyhöns, ska hållas inomhus tillsvidare.

UTEHÖNS
Utehöns går helt fritt i stallet och har möjlighet att gå ut, varje dag året om. Varje höna som hålls frigående utomhus ska ha tillgång till fyra kvadratmeter utomhusyta i en rasthage, där de kan sprätta, sandbada, leta mask och beta gräs.

BAKGRUND FÅGELINFLUENSA
Efter att spridningen av fågelinfluensa bland vilda fåglar, bland annat i Tyskland, Nederländerna, Belgien och Danmark ökat under hösten, beslutade Jordbruksverket därför att från och med 6 november 2020 höja upp skyddsnivån till 2 i hela Sverige, vilket innebär att alla fjäderfän, inklusive hobbyhöns, ska hållas inomhus tillsvidare.

Under dessa restriktioner får äggen från utehöns, trots tillfällig innevistelse för hönorna, fortsätta att marknadsföras som ”ägg från utehöns”, dock högst under 16 veckor, enligt EU-förordning nr 589/2008. Detta innebär att utehönsen får hållas inomhus fram till som längst 26 februari 2021, och säljas som ägg från utehöns. De värphöns som har hållits inne i mer än 16 veckor måste därefter säljas som ägg från frigående hönor inomhus.

Hönor som sätts in efter 6 november får hållas inomhus 16 veckor efter det att de är 20 veckor gamla. Under den perioden får äggen säljas som frigående utomhus.

 

FRÅGOR

Vad är fågelinfluensa?
Fågelinfluensa är en sjukdom som framför allt sprids mellan fåglar. Sjukdomen orsakas av flera olika varianter av fågelinfluensavirus. De olika varianterna smittar lätt mellan fåglar, men det är bara vissa typer av virus som gör att fåglarna blir sjuka. Oftast är det andfåglar och tamfåglar, som höns och kalkoner, som blir sjuka.

Hur smittar den?
Fjäderfä, till exempel ankor, gäss, höns och kalkoner, kan smittas av fågelinfluensa genom att de kommer i kontakt med symtomfria smittbärare, i regel vilda fåglar. Detta kan ske utomhus eller genom att vilda fåglar kommer in i fjäderfähus, eller genom att avföring från fåglar kommer in i fjäderfähus via ventilation eller smutsiga skor.

Hur vet man om hönorna är smittade?
Ser man att hönsen har nedsatt allmäntillstånd och en plötslig ökad dödlighet kan man misstänka fågelinfluensa och ska då omgående ta kontakt med veterinär. Men även minskad aptit samt sänkt äggproduktion kan vara tecken på fågelinfluensa. Alla producenter är observanta på förändringar hos hönsen.

Kan människor bli smittade av fågelinfluensan?
Fågelinfluensa av typen H5N8 har aldrig smittat till människa trots att den under flera år funnits bland vildfågel och orsakat utbrott bland tamfågelbesättningar i andra länder. Därför bedömer Folkhälsomyndigheten att risken att människor ska smittas i Sverige är i det närmaste obefintlig.

Kan jag fortsätta äta ägg och känna mig trygg?
Enligt Livsmedelsverket finns det ingen risk att bli smittad genom att äta ägg eller kött från kyckling eller annan fågel, eftersom smittan inte sprids via livsmedel.

Är någon av Stjärnäggs äggproducenter drabbade av smittan?
Nej, ingen av Stjärnäggs äggproducenter har drabbats av fågelinfluensa.

Varför får inte hönsen vara utomhus?
För att undvika att hönsen genom kontakt med vilda fåglar i utemiljön smittas med fågelinfluensa.

Vem bestämmer om hönorna får vara ute eller inne?
Det beslutet fattar Jordbruksverket

Tillåts utehönsen vara ute på sin veranda?
Så länge som Jordbruksverket beslut om förhöjd skyddsnivå gäller får inte utehönsen gå ut på sina verandor, utan hålls inomhus.

När får de komma ut igen?
Så snart som Jordbruksverket anser att risken för smitta inte längre finns, och tar tillbaka sitt beslut om förhöjd skyddsnivå.

Hur lever hönorna när de är inomhus?
Höns i frigående inhysningssystem rör sig fritt inomhus i stora stallar med strö på golvet. Beläggningen är max 9 höns per kvadratmeter tillgänglig yta. Hönsen ströbadar på golvet och har tillgång till sittpinnar i olika höjder och reden att lägga sina ägg i. Hönorna äter ett väl sammansatt vegetabiliskt foder, där svensk fodersäd utgör huvuddelen av fodret.

Hur gör Stjärnägg för att skydda sina hönor?
Alla höns hålls inomhus. Producenterna har tydliga hygienzoner där man byter skor eller sätter på skoskydd innan man går in i anläggningen. När man går in till hönsen byter man skor igen och sätter på sig en ny overall. Bara nödvändiga besök på gårdarna tillåts. Våra chaufförer som hämtar äggen, använder engångshandskar samt desinficerar skor och  palldragare mellan varje gård. Producenten rengör och desinficerar äggrummet efter det att vi har hämtat äggen. Vi har även ökat frekvensen av rengöring och desinficering av våra bilar.

Vad gäller då för eko hönsen?
Ekohönsen ska vara utomhus minst 1/3 av sitt liv. De ska kunna vistas utomhus större delen av dagen under minst 4 sammanhängande månader, maj till september. Eko-hönorna påverkas därför inte av den aktuella restriktionen.

NYHETER

2020-03-18
CORONAVIRUSET-SÅ AGERAR STJÄRNÄGG

CORONAVIRUSET-SÅ AGERAR STJÄRNÄGG

Vi följer de riktlinjer och råd som de nationella myndigheterna ger. Utöver detta vidtar även följande åtgärder: – Vi skyddar…
2020-01-18
STJÄRNÄGG SLÄPPER UT FLER HÖNOR!

STJÄRNÄGG SLÄPPER UT FLER HÖNOR!

Intresset för ägg från hönor frigående utomhus har i snabb takt ökat de senaste åren. I flertalet konsumentundersökningar som gjorts, ser man tydligt att en allt viktigare beslutsfaktor vid inköp av ägg, är just hur hönornas levnadsförhållande ser ut.  Idag har Stjärnägg närmare 170 000 utehöns och det blir fler och fler för varje dag eftersom intresset för produktionsformen bara växer och växer.